Службата за авторско право на САЩ и USPTO обявяват NFT проучване и кръгли маси

През последните години незаменимите токени (NFT) стават все по-популярни.Въпреки това, как да се дефинира собствеността на NFTs все още е въпрос за обсъждане.

Службата за авторско право на САЩ и USPTO обявиха, че ще проучат съвместно различни въпроси, свързани с интелектуалната собственост, които възникват от NFT.Те търсят отговорите от обществеността и също така обявиха, че Службата за авторско право на САЩ и USPTO имат намерение да проведат виртуални обществени кръгли маси през януари 2023 г.

За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на Службата за авторско право на САЩ.


Време на публикуване: 22 ноември 2022 г