Известие за прилагане на възражение на „拉伊卜“ и свързани търговски марки

По време на световното първенство се провежда вQaкатран, много известни футболни звезди,thТалисманите стават популярни по целия свят.Някои хора или компании кандидатстват за регистриране на търговски марки по отношение на имената на известни футболни звезди, талисманите или името на принцесата от Катар в Китайската служба за търговски марки.

Китайската национална администрация за интелектуална собственост (CNIPA) предприема мерки за справяне с тези недобросъвестни приложения.По време на проверката на заявлението проверяващите възразиха на 26 заявления, свързани със Световното първенство, съгласно раздел 7 от член 10 от Закона за търговските марки. Например, номер на заявление 66999855 се прилага за регистрация „世界杯, номер 63803887, приложен в регистъра „LAEEB“ и т.н.

CNIPA ще продължи да предприема сериозни подходи за справяне с проблеми с недобросъвестно кандидатстване.


Време на публикуване: 2 декември 2022 г