Мадридската система изисква кандидат за търговска марка да предостави имейл адрес сега!

СОИС желае да информира, че изменението на раздел 11 от Административните инструкции за прилагане на протокола, отнасящ се до Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки, ще влезе в сила на 1 февруари 2020 г.3, което изисква от заявителите и притежателите да комуникират със СОИС чрез електронни средства.По този начин представителите на притежателите на марки трябва спешно да предоставят имейл адрес.

Как да посочите имейл адрес?

WIPO ще се свърже директно с притежателите и представителите, за да предостави имейл адрес.Притежателите или представителите могат да проверят дали е посочен имейл адрес за дадена международна регистрация от Мадридския монитор, достъпен на: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

Подробностите за изменения текст на Правилника, моля, проверете https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.


Време на публикуване: 20 декември 2022 г